ATP Fuel - Raketbränsle för människor?

**** Sponsrat inlägg i samarbete med Lev Frisk i Norden AB ****

 

 

ATP Fuel (Researched Nutritionals) 

I slutet av sommaren fick jag för första gången höra talas om ATP Fuel som är ett kosttillskott som är skapat för att hjälpa kroppen att läka. Vad det gör är att gå in och stärka mitokondrierna i kroppen. ATP Fuel kommer från USA och finns på olika håll i Europa, men är relativt nytt i just Sverige.

Mitrokondrier är viktiga för kroppen och genom att stärka dem med ATP Fuel kan kroppen bli stärkt inifrån och därigenom börja läka sig själv. Det är teorin bakom.

Under hösten fick jag tillfälle att själv få påbörja en kur för att testa och se vad det kunde göra för mig. Det passade bra för det var i samma veva som jag själv kände att jag verkligen stod still och stampade till stor del. Det kändes som att jag nått en gräns och inte kom längre. Jag hade skummat igenom lite forskning, men valde att inte fördjupa mig i den för att inte skapa för mycket förväntningar. Trots det hade jag nog en föreställning om att jag på sin höjd skulle känna mig piggare och starkare i kroppen på sikt. Om jag ens skulle känna något alls.

Innan jag går in närmare på vad jag upplevde ska vi höra oss för lite mer kring ATP Fuel och varför jag rekommenderades att testa. Jag har genomfört en liten intervju för er skull :)  Möt Ulf Granberg, Naturläkare, SNLF och grundare av företaget Lev Frisk som arbetar med integrativ medicin, vilket innebär att både västerländsk skolmedicin och alternativ medicin vävs samman.

 

 

Hej Ulf!

Hej!

 I korta drag, vad är egentligen ATP Fuel? 

Den lagar mitokondrierna, energifabrikerna i cellerna, samt tillför brännbart material som kan användas till att skapa energi.

Varför valde du att tipsa mig om det här? 

För att jag hoppas att det kan hjälpa dig må bättre. 

Trötthet som inte kan sovas bort och kognitiva symtom kan bero på låggradig kronisk inflammation som kan bero på allergi, inflammation eller infektion. Om kroppen får tillgång på energi kan den lättare ta bort orsaken till symtomen. Samtidigt bör man försöka behandla orsaken.

 Vad säger forskningen om ATP Fuel?

Det finns flera studier, bland annat en: (i International Journal of Clinical Medicine) ATP Fuel®Clinical Research Presented at ILADS Annual Conference Toronto, Ontario, Canada som redovisar dessa resultat:

31 % Fatigue Reduction

30 % Improved Cognitive Function

32 % Improved Interactive & Interpersonal Skills

Studien gjordes på 58 personer med måttliga till svår utmattning och resultaten är statistiskt säkerställda. Vad det säger är alltså att ATP minskade utmattningen och ökade exempelvis kognitiva (tankemässiga) förmågor.   

Har du hört om några biverkningar? 

Om man är allergisk mot någon/några av ingredienserna kan man få symtom, men i dagsläget finns ingen rapporterad biverkning.

Är det något som passar alla? 

ATP fuel är tänkt för personer som har energibrist enligt ovan men är inte farligt om man inte har allergier mot ingredienserna. 

Finns det något mer du vill nämna kring detta?  

ATP bör endast användas i samarbete med läkare eller terapeut som har utbildning om produkten.

Tack för dina svar :) 

 

 

Det var lite om vad ATP Fuel är, men vad har det inneburit för just mig att äta dessa?

 

En burk innehåller 150 kapslar vilket innebär att två burkar räcker ca 1 månad då jag ätit 10 kapslar om dagen. Fem på morgonen och fem på kvällen. Det har funkat rätt bra att komma ihåg och det är ingen panik om någon gång missas. Jag har avslutat min fjärde burk. Efter den minskades dosen till hälften, fem kapslar om dagen, i ett par månader innan jag är helt klar. 

Trots att jag ännu inte är helt klar så kan jag berätta om vad jag upplevt i samband med att jag ätit ATP Fuel ett par månader. Eftersom det handlar om att stärka kroppen och öka energin så förväntade jag mig nog ändå att känna mig… ja,piggare. Att kanske inte behöva tystnad och vila i samma utsträckning.

Ca tre veckor in insåg jag att något faktiskt hade hänt i mig. Det var inte att jag på något magiskt sätt fått bättre kondition eller kunde börja lyfta tyngder bara sådär. Energin hamnade någon annanstans än där jag trott att den skulle hamna. Det jag började inse var att mina tankar klarnade, ganska kort efter att jag börjat äta kapslarna.

Efter lååång tid med hjärndimma började allt bli tydligt igen. Först tänkte jag att det var en tillfällighet, en bättre dag, eller bättre period. Det höll dock i sig.

Hjärndimma och kognitiva problem var något som jag hade räknat med att få leva med, som en bieffekt av utmattningen och en stresskadad hjärna. Erfarenheten av ett par år med utmattningssyndrom har ju dessutom lärt mig att all överbelastning försämrar läget igen. Ansträngning och överstimulans gör att hjärndimman snabbt är tillbaka eller ökar.

Jag kan uppriktigt säga att mina kognitiva förmågor har legat på en stabilt högre nivå sedan jag insåg att dimman lättat där i december. 

Det finns nog inget som fått mig att känna mig så mycket som mig själv igen under hela tillfrisknandet. Inte att orka mer fysiskt, att sova mer normala tider, att börja jobba (jobbet har verkligen mindre med mitt innersta att göra än jag trodde förut), att jobba ännu mer, köra bil, att klara aktiviteter osv. Alla framsteg är så klart välkomna och positiva, men när jag fick tillbaka mina tankar, min förmåga att planera, att strukturera, koncentration, att minnas och organisera igen – då först kunde jag känna att jag blev som jag varit en gång i tiden.

 

Från att stå still och stampa på samma ställe till att känna mig som mig själv igen.  

Jag vill vara tydlig med att det här är min upplevelse av ATP Fuel. Jag kan verkligen inte svara på om det skulle funka så för någon annan, med jag är glad att jag fick uppleva detta. Just för att jag fick denna positiva effekt vill jag dela med mig av det till er andra. Ibland kommer hjälp från oväntade håll och ibland ser det inte ut som vi tänkt oss. Det jag berättar är helt min egen uppfattning och jag har själv valt att skriva inlägget, efter att "kuren" påbörjades. 

Jag kan inte se att det skulle finnas något annat i mitt liv som ligger bakom denna förändring då jag i övrigt inte gjort något annorlunda jämfört med innan. Inte förrän nu - efter att hjärndimman lättat. Förändringar som antagligen beror på just att dimman faktiskt har lättat och hållit sig borta. 

 

 

 

Om du vill veta mer om ATP Fuel så rekommenderar jag dig att ta kontakt med Lev Frisk – i dagsläget är det de som har hand om ATP Fuel i Sverige och kan svara på om det skulle vara något för just dig eller inte.