Vad som hände efter mötet med politikerna

Ja, vad hände egentligen efter vårt möte med politikerna? 

Det vi pratade under mötet om var ju problemet med att sjukpenning dras in utan vidare när en kommit upp i ett år som sjukskriven. Att den dras in retroaktivt och att vi står utan ersättning medan de utreder (samt även då bakåt i tiden). Att vi som sjuka hamnar mellan stolarna, att vi inte har någon chans att komma med synpunkter (som faktiskt lyssnas på) och just den ekonomiska biten. Vi blir utan ersättning, men ärendet är under utredning och vi kan då inte heller få ersättning på något annat vis. 

Jag har inte återkommit till det här mötet eftersom livet kommit emellan varje gång jag tänkt skriva om det. För saken är att jag fick ganska snabb återkoppling från min fackliga representant.  Redan veckan efter mötet var våra berättelser och ord uppe i Socialdemokraternas riksdagsgrupp där det diskuterades hur det skall kunna förbättras. 

Det säger egentligen ingenting, jag vet. 

Efter att de pratat om det internt, dragit upp min och den andra personens berättelser ska det även ha varit ett par möten mellan politikerna och Försäkringskassan. Både på riksnivå och lokalt, här i Örebro. Jag har dock inte hört mer när det gäller de mötena.

För egen del har jag, bara häromdagen, skickat iväg ett brev med begäran om omprövning av avslaget. Det kommer inte göra någon skillnad. Brevet hamnar ändå bara hos Försäkringskassan igen. De ska själva titta på sitt eget beslut så....  För min del är det kört. Men kanske, kanske kan vårt möte ha någon form av effekt som underlättar för någon annan längre fram. Kanske. Låtom oss hoppas på det tillsvidare. 

 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress